Studieavond – Christus: Het Lichaam

Bijbelstudie Zeewolde Christus, Hoofd van zijn lichaam Schriftlezing: Efeziërs 1:19-23; 4:15-16; 5:23; Kolossenzen 1:18, 2:18-19 We hebben in de voorgaande avonden gezien hoe in de Heer Jezus alle zegen van God de Vader te vinden is. Hij is de Verlosser, door zijn bloed en tevens de Messias, de Koning van zijn koninkrijk van gerechtigheid. Maar […]

Openen

Studieavond – Christus: De Messias

Bijbelstudie Zeewolde Christus de Messias Schriftlezing: Mattheüs 1:1-2; 3:1-2; 4:17; 5:1-2; 13:1-2; 16:13-16 De zegen van God vloeit altijd alleen maar tot ons via de kennis van de Heer Jezus. Zijn titel: ‘Messias’ of ‘Christus’ wil zeggen: de door God via profetieën beloofde Koning voor zijn aardse volk Israël. In het evangelie naar Mattheüs zien […]

Openen

Studieavond – Christus: De Verlosser

Bijbelstudie Zeewolde Christus de Verlosser Schriftlezing: Romeinen 3:23-24; Efeziërs 1:5-7; Kolossenzen 1:12-14; 1 Petrus 1:17-19 We hebben voorgaande avonden geleerd dat het Gods doel en verlangen is dat wij als gelovigen steeds meer gaan lijken op Christus. Niet wat we doen, maar wie we zijn is hét grote doel van het christendom. Maar om te […]

Openen

Bijbelstudie Zeewolde ‘Het kruis’ avond 4: Het kruis en de wil van God Schriftlezing: Mattheus 16:23-24; Lukas 22:39-44; Romeinen 12:1-2 Het kruis is het centrum van Gods handelen met de mens. Door het kruis is de gelovige bevrijd van de schuld van zijn zonden, van de macht van de zonde, van de wet, van de […]

Openen

Bijbelavond Zeewolde Het kruis en de duivel Schriftlezing: Kolossenzen 2:13-15; Hebreeën 2:14-15 Het kruis maakt radicale scheiding tussen de zonde en de gelovige, tussen de wereld en de gelovige, tussen de wet en de gelovige en tussen de duivel en de gelovige. Het geheim van een vruchtbaar leven voor God is dan ook een dieper […]

Openen

Bijbelstudie Zeewolde ‘Het kruis’ avond 2: Het kruis en de wereld Schriftlezing: Romeinen 12:1-2; Galaten 1:4, 5:24, 6:14; Kolossenzen 2:20-23 De vorige avond hebben we gezien dat op het kruis de zonde is weggedaan voor Gods aangezicht en hoe dat effect heeft op onze eigen zondige natuur. Deze keer zullen we kijken welke effect het […]

Openen

Bijbelstudie Zeewolde ‘Het kruis’ avond 1: Het kruis en de zonde Schriftlezing: Romeinen 5:18-19; 6:5-13; Galaten 2:20 De geboden van Christus lijken mijlenver boven ons vermogen te liggen. We doen ons best Hem te behagen door de Bijbel te lezen, meer te bidden, ‘meer van de Geest-conferenties’ te bezoeken, ons de handen op te laten […]

Openen