Studieavond – ´Christus: De Bouwer van het huis´

Bijbelstudie:  Christus, De Bouwer van het huis

a.d.h.v. schrift gedeelten:

Mattheüs 16:13-20
Efeziërs 2:19-22
1 Petrus 2:1-5