Theo Koppes 3 juni 2018

Een preek over het thema “Toewijding”.

A.d.h.v. het leven van koning Asa zoals beschreven in 2 Kronieken 14 t/m 16.

Lees ook lucas 21:36, 1 Thessalonicenzen 5:16-18 en Efeze 6:18