Göksal Güllü 4 augustus 2019

Thema “Stormen”

a.d.h.v.  Jesaja 43:2

“Wanneer u zult gaan  door het water, Ik zal bij u zijn,

door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.

Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,

geen vlam zal u aansteken.

3Want Ik ben de HEERE, uw God,

de Heilige van Israël, uw Heiland.”