Göksal Güllü mei 2018

Preek over het thema:  “is de Here Jezus, Heer van je hele Hart?”
lees 1  Petrus 3:15a “Maar heilig God, de Heere, in uw hart;”