Dirk van Genderen 8 juli 2018

Preek a.d.h.v. Rom. 8: 18-30

Kern tekst Romeinen 8:18

” Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.” [HSV]