Dirk-Jan Jansen – 29 april 2018

Preek over het thema bidden. Bidden in de heilige Geest.

Efeziërs 6:18
Kollosenzen 1:9 & 4:12
Judas 1:20 “Maar u, geliefde broeders en zuster, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest.”