Dinant Baan 7 juli 2019

Preek over het thema “Vergeving”  a.d.h.v.  1 Johannes 1:5 t/m 2:2

Kerntekst: 1Joh. 1:9 “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”