Cor Wajer 21 April 2019

Preek over het thema “Geld in de Gemeente”¬† a.d.h.v. Handelingen 2:44