Cor Wajer 14 juli 2019

Preek a.d.h.v. handelingen 2:42

“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden”