9 juni 2019 Kees de Jongh

Thema: “leven door de Geest: de Heilige Geest stelt ons in staat het geestelijk leven te leven”

Preek a.d.h.v  Galaten 5: 13-26

kern tekst vers 25: “Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.”