7 Januari 2024 Cor Verkade

 1. Nooit kan ’t geloof te veel verwachten;
  uw woorden, Heiland, zijn gewis.
  ’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
  maar nooit een vriend als Jezus is.
  Wat zou dan ooit zijn macht beperken?
  Oneindig is zijn machtsgebied!
  En wil zijn liefde iets bewerken,
  Hij spreekt, en zie, het is geschied.
 2. Die hoop moet al ons leed verzachten.
  Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog!
  Voor hen die ’t eeuwig heil verwachten,
  zijn bergen vlak en zeeën droog.
  O, zaligheid, niet af te meten,
  o vreugd die alle smart verbant,
  daar is de pelgrimstocht vergeten,
  en wij, wij zijn in ’t vaderland!