30 Januari Arthur Verhagen “Een ieder heeft wat”-dienst

Een ieder heeft wat“-dienst o.l.v. Arthur Verhagen. Met liederen en bijdragen van gemeenteleden.