28 April – Studieavond: Karakter van de ware discipelen