28 april – Studieavond: Karakter van de ware discipelen