24 Maart 2019 Hans Delhaas

Een preek over “Jezus’ verheerlijking op de berg” a.d.h.v. Mattheüs 17:1-13′