16 februari 2020 Arjan Baan

Een preek over het thema: “Onderlinge liefde: Gods Liefde in de gemeente”

aan de hand van Romeinen 12:9-21