15 december 2019 – Jaco van ’t Sant

Thema: ” Van ongeloof bij het altaar tot geloof in de huiskamer”

a.d.h.v. Lucas 1:5-20 en 1:26-38