10 februari 2019 – Jacques Brunt

Een preek over 3 principes uit het leven van Johannes de doper die voor de eerste komst van Jezus Christus leefde. Wat kunnen wij uit die 3 principes leren, in afwachting van zijn wederkomst?
a.d.h.v. Lucas hoofdstuk 1 vers 5 t/m 17, en vers 76 t/m 80