1 April 2018 – Yoyo Chusi

Yoyo and Aon Chusi leiden een preventiecentrum voor jonge vrouwen en kinderen.
Zij trekken er dagelijks met hun kleine team op uit om mensen te bemoedigen met het evange-
lie, concrete ondersteuning in de vorm van microkrediet of kindsponsering. In de streek rond-
om Korat leven ruim 22.000.000 mensen die voornamelijk van akkerbouw leven.
O.a. de rijstbouw is seizoenswerk waardoor er grote werkeloosheid ontstaat in de rest van het
jaar. Het gevolg van veel spanning in relaties, alcohol- en drugsgebruik en seksueel misbruik.
Veel jonge vrouwen verlaten het platteland voor de grote steden zoals Pattaya op zoek naar
financiele zekerheid. In plaats van zekerheid in een normale baan belanden ze vaak in een wereld
van uitbuiting en eenzaamheid.
Yoyo en Aon zien dat God hun dagelijks werk zegent en dat er mensen tot geloof komen. Daar-
door zijn er celgroepen ontstaan en zelfs het kerkje in Non Deang.
Yoyo vertelt hierover in deze Preek.