9 juni 2019 Kees de Jongh

Thema: “leven door de Geest: de Heilige Geest stelt ons in staat het geestelijk leven te leven” Preek a.d.h.v  Galaten 5: 13-26 kern tekst vers 25: “Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.”

Lees verder

4 november 2018 Kees de Jongh

Preek a.d.h.v  Colossenzen  2:4-10 kern van de preek versen 6 en 7   ” Nu jullie Jezus Christus als Heer hebben aangenomen, moeten jullie ook in Hem leven. 7Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat, zo moeten jullie stevig in Hem geworteld staan. Dan zullen jullie in Hem opgebouwd worden. En […]

Lees verder