Göksal Güllü 4 augustus 2019

Thema “Stormen” a.d.h.v.  Jesaja 43:2 “Wanneer u zult gaan  door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. 3Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland.”

Openen