7 April 2019 Arjan Baan

Een preek over het thema “Bouwen aan het huwelijk” a.d.h.v. Efeze 5:1-2, Efeze5:20-30, Efeze 6:1-4 Zie ook de bijlage “Bouwen aan een gelukkig huwelijk – Arjan Baan.pdf”

Luisteren

10 februari 2019 – Jacques Brunt

Een preek over 3 principes uit het leven van Johannes de doper die voor de eerste komst van Jezus Christus leefde. Wat kunnen wij uit die 3 principes leren, in afwachting van zijn wederkomst? a.d.h.v. Lucas hoofdstuk 1 vers 5 t/m 17, en vers 76 t/m 80

Luisteren

3 Februari 2019 – Hein Postma

Een Preek over over het  onderwerp ” Jezus is de Herder. In drie verschillende functies als De Goede Herder, De Grote Herder en de Opper Herder.” a.d.h.v. Johannes 10: 1- 18, en de 3 ‘Herders Psalmen’  Psalm 22, 23 en 24

Luisteren