Bijbelstudie Zeewolde ‘Het kruis’ avond 4: Het kruis en de wil van God Schriftlezing: Mattheus 16:23-24; Lukas 22:39-44; Romeinen 12:1-2 Het kruis is het centrum van Gods handelen met de mens. Door het kruis is de gelovige bevrijd van de schuld van zijn zonden, van de macht van de zonde, van de wet, van de […]

Openen

Bijbelavond Zeewolde Het kruis en de duivel Schriftlezing: Kolossenzen 2:13-15; Hebreeën 2:14-15 Het kruis maakt radicale scheiding tussen de zonde en de gelovige, tussen de wereld en de gelovige, tussen de wet en de gelovige en tussen de duivel en de gelovige. Het geheim van een vruchtbaar leven voor God is dan ook een dieper […]

Openen

Bijbelstudie Zeewolde ‘Het kruis’ avond 2: Het kruis en de wereld Schriftlezing: Romeinen 12:1-2; Galaten 1:4, 5:24, 6:14; Kolossenzen 2:20-23 De vorige avond hebben we gezien dat op het kruis de zonde is weggedaan voor Gods aangezicht en hoe dat effect heeft op onze eigen zondige natuur. Deze keer zullen we kijken welke effect het […]

Openen

Bijbelstudie Zeewolde ‘Het kruis’ avond 1: Het kruis en de zonde Schriftlezing: Romeinen 5:18-19; 6:5-13; Galaten 2:20 De geboden van Christus lijken mijlenver boven ons vermogen te liggen. We doen ons best Hem te behagen door de Bijbel te lezen, meer te bidden, ‘meer van de Geest-conferenties’ te bezoeken, ons de handen op te laten […]

Openen