Dirk-Jan Jansen – 29 april 2018

Preek over het thema bidden. Bidden in de heilige Geest. Efeziërs 6:18 Kollosenzen 1:9 & 4:12 Judas 1:20 “Maar u, geliefde broeders en zuster, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest.”

Luisteren

Bijbelstudie Zeewolde ‘Het kruis’ avond 4: Het kruis en de wil van God Schriftlezing: Mattheus 16:23-24; Lukas 22:39-44; Romeinen 12:1-2 Het kruis is het centrum van Gods handelen met de mens. Door het kruis is de gelovige bevrijd van de schuld van zijn zonden, van de macht van de zonde, van de wet, van de […]

Luisteren

1 April 2018 – Yoyo Chusi

Yoyo and Aon Chusi leiden een preventiecentrum voor jonge vrouwen en kinderen. Zij trekken er dagelijks met hun kleine team op uit om mensen te bemoedigen met het evange- lie, concrete ondersteuning in de vorm van microkrediet of kindsponsering. In de streek rond- om Korat leven ruim 22.000.000 mensen die voornamelijk van akkerbouw leven. O.a. […]

Luisteren

Bijbelavond Zeewolde Het kruis en de duivel Schriftlezing: Kolossenzen 2:13-15; Hebreeën 2:14-15 Het kruis maakt radicale scheiding tussen de zonde en de gelovige, tussen de wereld en de gelovige, tussen de wet en de gelovige en tussen de duivel en de gelovige. Het geheim van een vruchtbaar leven voor God is dan ook een dieper […]

Luisteren