Arie van Heijningen 20 januari 2019

Een Preek over het Thema: “De unieke positie van de Here Jezus en waarom Hij niet alleen de weg wijst maar de Weg is, waarom hij niet alleen de waarheid spreekt maar ook de Waarheid is en alleen Hij de macht heeft om zonden te vergeven” a.d.v. Hebreeën hoofdstuk 1 en Jesaja 53

Beluisteren

Studieavond – ´Christus: De Zoon van God´

Bijbelstudie Zeewolde Christus de Zoon van God Schriftlezing: Lukas 1:30-35; Johannes 1:1-2,14-18; 10:31-36; Handelingen 9:19-20 We hebben in de afgelopen avonden verschillende aspecten belicht van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Als wij zijn heerlijkheid aanschouwen, worden wij naar hetzelfde beeld veranderd. We lezen dit in 2Ko3:18.  Wij allen nu, die met onbedekt gezicht […]

Beluisteren

Studieavond – ´Christus: De Zoon des mensen´

Bijbelstudie Zeewolde Christus de Zoon des mensen Schriftlezing: Psalm 8:4-7; Daniël 7:13-14; Johannes 13:31-32 Het is belangrijk voor ons geloofsleven om de verschillende heerlijkheden van de Heer Jezus te leren kennen. Hoe meer wij Hem kennen, hoe meer effect dit zal hebben op ons persoonlijke leven. Zijn heerlijkheden kennen leidt tot een grotere liefde tot […]

Beluisteren