Studieavond – Christus: De Verlosser

Bijbelstudie Zeewolde Christus de Verlosser Schriftlezing: Romeinen 3:23-24; Efeziërs 1:5-7; Kolossenzen 1:12-14; 1 Petrus 1:17-19 We hebben voorgaande avonden geleerd dat het Gods doel en verlangen is dat wij als gelovigen steeds meer gaan lijken op Christus. Niet wat we doen, maar wie we zijn is hét grote doel van het christendom. Maar om te […]

Luisteren

Dirk van Genderen 8 juli 2018

Preek a.d.h.v. Rom. 8: 18-30 Kern tekst Romeinen 8:18 ” Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.” [HSV]

Luisteren

Hans Delhaas 24 juni 2018

Een preek over het thema : “Wat verwacht jij nog van Jezus?” n.a.v. Lukas 1, 24 en Handelingen 1 (De presentatie is hier te downloaden: Wat-verwacht-jij-nog-van-Jezus.pdf)

Luisteren

Theo Koppes 3 juni 2018

Een preek over het thema “Toewijding”. A.d.h.v. het leven van koning Asa zoals beschreven in 2 Kronieken 14 t/m 16. Lees ook lucas 21:36, 1 Thessalonicenzen 5:16-18 en Efeze 6:18

Luisteren