Dinant Baan 7 juli 2019

Preek over het thema “Vergeving”  a.d.h.v.  1 Johannes 1:5 t/m 2:2 Kerntekst: 1Joh. 1:9 “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”  

Beluisteren

9 juni 2019 Kees de Jongh

Thema: “leven door de Geest: de Heilige Geest stelt ons in staat het geestelijk leven te leven” Preek a.d.h.v  Galaten 5: 13-26 kern tekst vers 25: “Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.”

Beluisteren

Dirk Jan Jansen 19 Mei 2019

Preek over het thema: “De Beloning” thema tekst:  2 Johannes 1:8 “Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.” Lees ook: Johannes 12:20-26 1 Korinthe 4:1-5  

Beluisteren