Göksal Güllü 4 augustus 2019

Thema “Stormen” a.d.h.v.  Jesaja 43:2 “Wanneer u zult gaan  door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. 3Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland.”

Beluisteren

Cor Wajer 14 juli 2019

Preek a.d.h.v. handelingen 2:42 “En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden”    

Beluisteren