9 juni 2019 Kees de Jongh

Thema: “leven door de Geest: de Heilige Geest stelt ons in staat het geestelijk leven te leven” Preek a.d.h.v  Galaten 5: 13-26 kern tekst vers 25: “Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.”

Continue reading

Dirk Jan Jansen 19 Mei 2019

Preek over het thema: “De Beloning” thema tekst:  2 Johannes 1:8 “Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.” Lees ook: Johannes 12:20-26 1 Korinthe 4:1-5  

Continue reading

Willem Rietberg 28 April 2019

Thema: “Aan welke kant gooi jij je netten uit?” Aan de hand van de volgende 4 vragen: 1. Heb jij je netten al aan de andere kant van de boot uitgegooid? 2. Heb jij je al over gegeven aan Jezus Christus? 3. Heb jij Jezus lief, en hoe uit zich dat dan? 4. Leef jij […]

Continue reading