Dirk van Genderen 8 juli 2018

Preek a.d.h.v. Rom. 8: 18-30 Kern tekst Romeinen 8:18 ” Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.” [HSV]

Beluisteren

Hans Delhaas 24 juni 2018

Een preek over het thema : “Wat verwacht jij nog van Jezus?” n.a.v. Lukas 1, 24 en Handelingen 1 (De presentatie is hier te downloaden: Wat-verwacht-jij-nog-van-Jezus.pdf)

Beluisteren

Theo Koppes 3 juni 2018

Een preek over het thema “Toewijding”. A.d.h.v. het leven van koning Asa zoals beschreven in 2 Kronieken 14 t/m 16. Lees ook lucas 21:36, 1 Thessalonicenzen 5:16-18 en Efeze 6:18

Beluisteren

Dirk-Jan Jansen – 29 april 2018

Preek over het thema bidden. Bidden in de heilige Geest. Efeziërs 6:18 Kollosenzen 1:9 & 4:12 Judas 1:20 “Maar u, geliefde broeders en zuster, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest.”

Beluisteren