Theo Koppes 3 juni 2018

Een preek over het thema “Toewijding”. A.d.h.v. het leven van koning Asa zoals beschreven in 2 Kronieken 14 t/m 16. Lees ook lucas 21:36, 1 Thessalonicenzen 5:16-18 en Efeze 6:18

Beluisteren

Dirk-Jan Jansen – 29 april 2018

Preek over het thema bidden. Bidden in de heilige Geest. Efeziërs 6:18 Kollosenzen 1:9 & 4:12 Judas 1:20 “Maar u, geliefde broeders en zuster, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest.”

Beluisteren

Bijbelstudie Zeewolde ‘Het kruis’ avond 4: Het kruis en de wil van God Schriftlezing: Mattheus 16:23-24; Lukas 22:39-44; Romeinen 12:1-2 Het kruis is het centrum van Gods handelen met de mens. Door het kruis is de gelovige bevrijd van de schuld van zijn zonden, van de macht van de zonde, van de wet, van de […]

Beluisteren