En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien…  1 Petrus 2:2

In onze gemeente zijn een aantal kringen. Samen met broeders en zusters bestuderen we de Bijbel, zoeken we naar antwoorden op onze geloofsvragen en delen we onze blijdschap en zorgen.

De kringen zijn niet verdeeld op basis van wijken of delen van Zeewolde. Je kunt zelf aansluiten bij een kring die je wilt.

Jong volwassenen

Zoals de naam al aangeeft heeft deze kring jonge ouders en jong volwassenen. Het is fijn om in een kring broeders en zusters om je heen te hebben die door dezelfde levensfase gaan als jij. Op dit moment behandelen wij de studie Basislessen Geestelijke Groei.

Wil je eens kennis maken met onze vraag in de gemeente naar Marijn van Braak of stuur een e-mail naar info@christengemeentezeewolde.nl

Bijbelstudiekring

Eens in de veertien dagen komen we met 6 tot 10 mensen bij elkaar om een Bijbelboek vers voor vers te bespreken. Iedereen bereidt de studie op eigen manier thuis voor en heeft op de avond zelf ruim de gelegenheid zijn of haar bevindingen met ons te delen. Het gaat daarbij niet alleen om de Bijbelkennis maar zeker ook om de geestelijke waarde van het Woord en dus om het opgroeien in de kennis van onze Heer Jezus Christus en wat dat praktisch betekent voor ons leven hier op aarde.

Afwisselend hebben Wiebe Bosma en Kees de Jongh de leiding van de bespreking. (Kom gerust eens een avond meedoen)

Voor contactgegevens kun je in de gemeente iemand vragen of stuur een e-mail naar info@christengemeentezeewolde.nl

Woensdagavond kring

Op de woensdagavond, eens in de twee weken, komen we met een groep van ongeveer 10 personen bij elkaar om bijbelstudie te houden. De avonden duren van 20.00 tot 22.00 uur. Op het moment zijn we bezig met een boek van evangelist Arjan Baan: ‘Basislessen geestelijke groei, een vast fundament’. Daarnaast is er ook altijd tijd voor gebed en tijd om te delen hoe het met een ieder gaat. Nieuwe deelnemers zijn bij ons van harte welkom. Wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar info@christengemeentezeewolde.nl