Nieuwsbrief week 12

Mededelingenblad CGZ 17 maart 2019 Christengemeente Zeewolde Genesis 9:12 En God zeide: dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens. Mijn boog stel ik in de wolken opdat die een teken zij tussen Mij en de aarde. Leiding van dienst...

Lees verder

Nieuwsbrief week 11

Mededelingenblad CGZ 10 maart 2019 Christengemeente Zeewolde Mara (Hebreeuws: מָרָה) betekent bitter en het is een van de locaties waar ... God door hout het water zoet maakte. Het tempelhuis was van binnen bekleed met cederhout van de Libanon. Het “eerste kruis” is het houten kruis van Golgotha, waar Jezus zijn...

Lees verder

Nieuwsbrief week 10

Mededelingenblad CGZ 3 maart 2019 Christengemeente Zeewolde Matt. 6:26 Ziet naar de vogels des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, toch voedt uw hemelse Vader die, gaat gij ze niet verre te boven? Leiding van dienst Theo Spreker 3 maart Gerard Langhenkel 10 maart...

Lees verder

Nieuwsbrief week 9

Mededelingenblad CGZ 24 februari 2019 Christengemeente Zeewolde Matt. 8:20 De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Leiding van dienst Cor Spreker 24 februari Jaco van 't Sant 3 maart Gerard Langhenkel   Bijlagprojectkoor...

Lees verder

Nieuwsbrief week 8

Mededelingenblad CGZ 17 februari 2019 Christengemeente Zeewolde Kolossenzen 3:1-2 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Leiding van dienst Gerrit Spreker 17 februari Cor...

Lees verder

Nieuwsbrief week 7

Mededelingenblad CGZ 10 februari 2019 Christengemeente Zeewolde Lucas 3:16 Antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met...

Lees verder

Nieuwsbrief week 6

Mededelingenblad CGZ 3 februari 2019 Christengemeente Zeewolde Marcus 12:30 Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Leiding van dienst Cor Spreker 3 februari Hein Postma 10 februari Jacques Brunt   Bijlage: Avond met ds....

Lees verder

Nieuwsbrief week 5

Mededelingenblad CGZ 27 januari 2019 Christengemeente Zeewolde Psalm 18:31 Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Leiding van dienst Gerrit Spreker 27 januari Arjan Baan 3 februari Hein Postma         Zaterdag slotavond Gebedsweek Zaterdagavond in...

Lees verder

Nieuwsbrief week 4

Mededelingenblad CGZ 20 januari 2019 Christengemeente Zeewolde Lucas 18:1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Leiding van dienst Theo Spreker 20 januari Arie van Heiningen 27 januari Arjan Baan         Kinderdiensten...

Lees verder

Nieuwsbrief week 3

Mededelingenblad CGZ 13 januari 2019 Christengemeente Zeewolde Johannes 15:9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Leiding van dienst Cor Wajer Spreker 13 januari Ben Hobrink 20 januari Arie van Heiningen       Kinderdienst Er zijn geen kinderdiensten voor onderbouw en...

Lees verder