Nieuwsbrief week 22

Mededelingenblad CGZ 26 mei 2019 Christengemeente Zeewolde Johannes 6:68 Hij heeft woorden van eeuwig leven.   Leiding van dienst Theo Spreker 26 mei Niek Boeder Spreker 2 juni ds. Henk Poot Gemeenschapsdienst   Bijlage: Overdenking Albert Kinderenlied Gebedenboekje Een jaar dienen in Israël via de NEM         Zondag...

Lees verder

Nieuwsbrief week 21

Mededelingenblad CGZ 19 mei 2019 Christengemeente Zeewolde Mattheus 6:29 Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.   Leiding van dienst Cor Spreker 19 mei Dirk Jan Jansen Spreker 19 mei Niek Boeder Bijlage: Overdenking Albert Voor de kinderen Gebedenboekje...

Lees verder

Nieuwsbrief week 20

Mededelingenblad CGZ 12 mei 2019 Christengemeente Zeewolde Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebbe.   Leiding van dienst Gerrit Spreker 12 mei Arie van Heiningen Spreker 19...

Lees verder

Nieuwsbrief week 19

Mededelingenblad CGZ 5 mei 2019 Christengemeente Zeewolde 1 Korinthe 13:2. Al ware het, dat ik profetische gaven had  en alle geheimenissen en alles, wat te weten is wist en al het geloof had, zodat ik bergen kon verzetten, maar had de liefde niet ik ware niets.   Leiding van dienst...

Lees verder

Nieuwsbrief week 18

Mededelingenblad CGZ 28 april 2019 Christengemeente Zeewolde Johannes 3:30. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Filippenzen 2:3. De een moet de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Leiding van dienst Cor Spreker 28 april Willem Rietberg 5 mei Goksal Gullu Gemeenschapsdienst, neemt u ook iets lekkers of hartigs mee?...

Lees verder

Nieuwsbrief week 17

Mededelingenblad CGZ 21 april 2019 Christengemeente Zeewolde Mattheüs 28:6 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft. Leiding van dienst Gerrit Spreker 21 april - 1e Paasdag Cor Wajer 28 april Willem Rietberg Bijlage: Overdenking Pasen...

Lees verder

Nieuwsbrief week 16

Mededelingenblad CGZ 14 april 2019 Christengemeente Zeewolde Openbaring 22 : 17 Wie dorst heeft kome en wie wil, neme het water des levens om niet. Leiding van dienst Theo Spreker 14 april Johan Schep 21 april - 1e Paasdag Cor Wajer Bijlagen Overdenking Albert Het water des levens    ...

Lees verder

Nieuwsbrief week 15

Mededelingenblad CGZ 7 april 2019 Christengemeente Zeewolde Pasen: P  Plaats in de hemel A  Alle zonden vergeven S  Satan overwonnen E  Eeuwig leven N  Nooit meer alleen Leiding van dienst Cor Spreker 7 april Arjan Baan 14 april Johan Schep Bijlagen Overdenking Albert Kinderen en Pasen Boodschap Johan Schep  ...

Lees verder

Nieuwsbrief week 14

Mededelingenblad CGZ 31 maart 2019 Christengemeente Zeewolde Matthëus 13:45-46. Weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. Leiding van dienst Gerrit Spreker 31 maart Cees Vork 7 april Arjan Baan   Bijlagen Overdenking Albert Kinderlied     Zondag kinderdiensten De onderbouw...

Lees verder

Nieuwsbrief week 13

Mededelingenblad CGZ 24 maart 2019 Christengemeente Zeewolde Over een maand is er gelegenheid om je te laten dopen dat is niet zomaar kopje onder. De Bijbel leert dit in Hand. 2:38: Wat moeten wij doen, mannen broeders? Bekeert u en een ieder late zich dopen op de naam van Jezus...

Lees verder