Nieuwsbrief week 16

Mededelingenblad CGZ 14 april 2019 Christengemeente Zeewolde Openbaring 22 : 17 Wie dorst heeft kome en wie wil, neme het water des levens om niet. Leiding van dienst Theo Spreker 14 april Johan Schep 21 april - 1e Paasdag Cor Wajer Bijlagen Overdenking Albert Het water des levens    ...

Lees verder

Nieuwsbrief week 15

Mededelingenblad CGZ 7 april 2019 Christengemeente Zeewolde Pasen: P  Plaats in de hemel A  Alle zonden vergeven S  Satan overwonnen E  Eeuwig leven N  Nooit meer alleen Leiding van dienst Cor Spreker 7 april Arjan Baan 14 april Johan Schep Bijlagen Overdenking Albert Kinderen en Pasen Boodschap Johan Schep  ...

Lees verder

Nieuwsbrief week 14

Mededelingenblad CGZ 31 maart 2019 Christengemeente Zeewolde Matthëus 13:45-46. Weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. Leiding van dienst Gerrit Spreker 31 maart Cees Vork 7 april Arjan Baan   Bijlagen Overdenking Albert Kinderlied     Zondag kinderdiensten De onderbouw...

Lees verder

Nieuwsbrief week 13

Mededelingenblad CGZ 24 maart 2019 Christengemeente Zeewolde Over een maand is er gelegenheid om je te laten dopen dat is niet zomaar kopje onder. De Bijbel leert dit in Hand. 2:38: Wat moeten wij doen, mannen broeders? Bekeert u en een ieder late zich dopen op de naam van Jezus...

Lees verder

Nieuwsbrief week 12

Mededelingenblad CGZ 17 maart 2019 Christengemeente Zeewolde Genesis 9:12 En God zeide: dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens. Mijn boog stel ik in de wolken opdat die een teken zij tussen Mij en de aarde. Leiding van dienst...

Lees verder

Nieuwsbrief week 11

Mededelingenblad CGZ 10 maart 2019 Christengemeente Zeewolde Mara (Hebreeuws: מָרָה) betekent bitter en het is een van de locaties waar ... God door hout het water zoet maakte. Het tempelhuis was van binnen bekleed met cederhout van de Libanon. Het “eerste kruis” is het houten kruis van Golgotha, waar Jezus zijn...

Lees verder

Nieuwsbrief week 10

Mededelingenblad CGZ 3 maart 2019 Christengemeente Zeewolde Matt. 6:26 Ziet naar de vogels des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, toch voedt uw hemelse Vader die, gaat gij ze niet verre te boven? Leiding van dienst Theo Spreker 3 maart Gerard Langhenkel 10 maart...

Lees verder

Nieuwsbrief week 9

Mededelingenblad CGZ 24 februari 2019 Christengemeente Zeewolde Matt. 8:20 De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Leiding van dienst Cor Spreker 24 februari Jaco van 't Sant 3 maart Gerard Langhenkel   Bijlagprojectkoor...

Lees verder

Nieuwsbrief week 8

Mededelingenblad CGZ 17 februari 2019 Christengemeente Zeewolde Kolossenzen 3:1-2 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Leiding van dienst Gerrit Spreker 17 februari Cor...

Lees verder

Nieuwsbrief week 7

Mededelingenblad CGZ 10 februari 2019 Christengemeente Zeewolde Lucas 3:16 Antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met...

Lees verder