Nieuwsbrief week 8

Mededelingenblad CGZ 17 februari 2019 Christengemeente Zeewolde Kolossenzen 3:1-2 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Leiding van dienst Gerrit Spreker 17 februari Cor...

Verder lezen

Nieuwsbrief week 7

Mededelingenblad CGZ 10 februari 2019 Christengemeente Zeewolde Lucas 3:16 Antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met...

Verder lezen

Nieuwsbrief week 6

Mededelingenblad CGZ 3 februari 2019 Christengemeente Zeewolde Marcus 12:30 Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Leiding van dienst Cor Spreker 3 februari Hein Postma 10 februari Jacques Brunt   Bijlage: Avond met ds....

Verder lezen

Nieuwsbrief week 5

Mededelingenblad CGZ 27 januari 2019 Christengemeente Zeewolde Psalm 18:31 Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Leiding van dienst Gerrit Spreker 27 januari Arjan Baan 3 februari Hein Postma         Zaterdag slotavond Gebedsweek Zaterdagavond in...

Verder lezen

Nieuwsbrief week 4

Mededelingenblad CGZ 20 januari 2019 Christengemeente Zeewolde Lucas 18:1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Leiding van dienst Theo Spreker 20 januari Arie van Heiningen 27 januari Arjan Baan         Kinderdiensten...

Verder lezen

Nieuwsbrief week 3

Mededelingenblad CGZ 13 januari 2019 Christengemeente Zeewolde Johannes 15:9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Leiding van dienst Cor Wajer Spreker 13 januari Ben Hobrink 20 januari Arie van Heiningen       Kinderdienst Er zijn geen kinderdiensten voor onderbouw en...

Verder lezen

Nieuwsbrief CGZ week 17

De nieuwsbrief staat weer voor u klaar.  Download hier de nieuwsbrief van week 17 Week 17 22 April 2018

Verder lezen

Nieuwsbrief CGZ week 15

De nieuwsbrief staat weer voor u klaar.  Download hier de nieuwsbrief van week 15 Week 15 8 April 2018

Verder lezen

Nieuwsbrief CGZ week 13 en 14

De nieuwsbrief staat weer voor u klaar.  Download hier de nieuwsbrief van week 13 en 14 Week 13 en 14 30-3 en 1-4-2018

Verder lezen

Nieuwsbrief CGZ week 12

De nieuwsbrief staat weer voor u klaar.  Download hier de nieuwsbrief van week 12 Week 12 18-3-2018

Verder lezen