Bidstonden
12 april 2024

Maandag 22 januari is de bidstond bij Ilze, Slastraat 15. 0m 09:00.
En op dinsdag 23 januari is de bidstond bij Karel en Manon, Zilverslang 62 om 19:30