Nieuwsbrief week 22

Mededelingenblad CGZ

Nooit tekort aan genade

26 mei 2019

Christengemeente

Zeewolde

Johannes 6:68
Hij heeft woorden van eeuwig leven.

 

Leiding van dienst
Theo

Spreker 26 mei
Niek Boeder

Spreker 2 juni
ds. Henk Poot
Gemeenschapsdienst

 

Bijlage:
Overdenking Albert
Kinderenlied

Gebedenboekje

Een jaar dienen in Israël via de NEM

 

 

 

 

Zondag kinderdiensten
De onderbouw gaat naar hun eigen kinderdienst.
De bovenbouw blijft in de dienst.

Gemeentevergadering
Zondagavond 26 mei: Gemeentevergadering in de Kogge, inloop met koffie vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Bidstonden
Maandagochtend 27 mei bij Anke om 09.00 uur.
Dinsdagavond 28 mei bij Maarten en Rennie om 19.30.

Vacatures
Uitbreiding van de raad: Hier zijn Cor en Theo mee bezig.

Overdenking Albert
Meer en meer en meer
“Ik zeg u: meer dan de tempel is hier.”  Matt.12:6
“En zie: meer dan Jona is hier.”             Matt.12:41
“En zie, meer dan Salomo is hier.”         Matt.12:42
De Here Jezus is meer dan de tempel, want hoewel de priesters op de sabbat in de tempel de sabbat schonden zonder schuldig te zijn, hebben zij Hem onschuldig veroordeeld en Jezus was Heer van de Sabbat.
De Here Jezus is meer dan Jona, want Jona predikte oordeel, maar Jezus predikte verlossing van het oordeel.
De Here Jezus is meer dan Salomo, want Salomo werd, ondanks zijn, door God gegeven, wijsheid, eigenwijs, maar Jezus deed steeds de wil van Zijn Vader.

Kinderlied:
https://youtu.be/LltBkakvlOE

Gebedenboekje
Naast de tafels van het geluid ligt het gebedenboekje. In het boekje kan iedereen incognito  gebedsonderwerpen opschrijven voor de dienst of voor de bidstonden. De leiding van dienst neemt het mee om daar in de dienst voor te bidden. We proberen het te introduceren in de gemeente.

Een jaar dienen in Israël
Near East Ministry zoekt zes jongeren tussen de 18-30 jaar die een jaar lang willen dienen in Israël. De jongeren zijn deze periode vrijwilliger bij Aleh, een organisatie die zorg biedt aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Meer informatie is te vinden op www.nemnieuws.nl/tussenjaar-in-israel  Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via: secretariaat@nemnieuws.nl