Nieuwsbrief week 21

Mededelingenblad CGZ

De lelies in het veld

19 mei 2019

Christengemeente

Zeewolde

Mattheus 6:29
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.

 

Leiding van dienst
Cor

Spreker 19 mei
Dirk Jan Jansen

Spreker 19 mei
Niek Boeder

Bijlage:
Overdenking Albert
Voor de kinderen

Gebedenboekje

Een jaar dienen in Israël via de NEM

 

 

 

 

Zondag kinderdiensten
De onderbouw gaat naar hun eigen kinderdienst.
De bovenbouw gaat naar hun eigen kinderdienst.

Bidstond
Dinsdagavond 21 mei bij Arthur en Coby om 19.30 uur.

Bijbelstudie
Donderdag 23 mei: Bijbelstudie met Dirk Jan Jansen in het Kruispunt, Gedempte Gracht 1: Geestelijke strijd in Jozua. Thema 6: Gibeon.

Gemeentevergadering
Zondagavond 26 mei: Gemeentevergadering in de Kogge, inloop met koffie vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Vacatures
Uitbreiding van de raad: Hier zijn Cor en Theo mee bezig.

Overdenking Albert

DE BIJBEL
Dit boek bevat: de gedachten van God, de staat van de mens, de weg van Verlossing, het oordeel voor zondaren, de blijdschap van gelovigen.
Zijn geschiedenissen zijn waar, en zijn besluiten zijn onveranderlijk. Lees het om wijs te worden, geloof het om gered te worden en beleef het om heilig te zijn.Het bevat licht om te leiden, voedsel om je te ondersteunen en vertroosting om je te verblijden.

Voor de kinderen:
https://www.youtube.com/watch?v=yK3uMzgky8g

Gebedenboekje
Naast de tafels van het geluid ligt het gebedenboekje. In het boekje kan iedereen incognito  gebedsonderwerpen opschrijven voor de dienst of voor de bidstonden. De leiding van dienst neemt het mee om daar in de dienst voor te bidden. We proberen het te introduceren in de gemeente. 

Een jaar dienen in Israël
Near East Ministry zoekt zes jongeren tussen de 18-30 jaar die een jaar lang willen dienen in Israël. De jongeren zijn deze periode vrijwilliger bij Aleh, een organisatie die zorg biedt aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Meer informatie is te vinden op www.nemnieuws.nl/tussenjaar-in-israel  Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via: secretariaat@nemnieuws.nl