Nieuwsbrief week 20

Mededelingenblad CGZ

Geloof jij niet in God?

12 mei 2019

Christengemeente

Zeewolde

Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebbe.

 

Leiding van dienst
Gerrit

Spreker 12 mei
Arie van Heiningen

Spreker 19 mei
Dirk Jan Jansen

Bijlage:
Overdenking Albert
Voor de kinderen

Gebedenboekje

Een jaar dienen in Israël via de NEM

 

 

 

 

Zondag kinderdiensten
De onderbouw gaat naar hun eigen kinderdienst.
De bovenbouw gaat naar hun eigen kinderdienst.

Bidstond
Maandagochtend 11 mei bij Ellen om 09.00 uur.
Dinsdagavond 14 mei bij Elly om 19.30 uur.

Bijbelstudie
Donderdag 23 mei: Bijbelstudie met Dirk Jan Jansen in het Kruispunt, Gedempte Gracht 1: Geestelijke strijd in Jozua. Thema 6: Gibeon.

Gemeentevergadering
Zondagavond 26 mei: Gemeentevergadering in de Kogge, inloop met koffie vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Vacatures
Uitbreiding van de raad: Hier zijn Cor en Theo mee bezig.

Overdenking Albert
Het Vaderhart van God en mijn aardse vader.
Waar moet een vader aan voldoen?
Mag mijn vader anders zijn dan anderen?
Accepteert hij mij of  andere kinderen, wie zij zijn en zoals zij zijn?
Krijg je liefde van hem?
Of is hij veelal op zijn werk en ken ik hem als de man die op zondag het vlees snijd?
Hoe doe ik het als vader?
Heb ik voorkeuren voor een kind?
Accepteer ik hem en haar zoals zij zijn en wie zij zijn?

Als we nu kijken naar God als Vader, hoe zien we Hem dan?
Volmaakt, Almachtig, Alwetend Alom tegenwoordig en Hij staat buiten de tijd.
Heb je je ooit afgevraagd hoe God over je denkt?
Vind je het moeilijk te geloven dat Hij echt zoveel van je houdt als de Bijbel vertelt?
God is zo groot en soms lijkt Hij zo ver weg.
Een van de geweldigste dingen die de bijbel laat zien, is het feit dat God onze Vader is.
Geeft het je vanzelf een beeld van bescherming, zorg en warmte en tederheid in je gedachten?
God toont zich in de bijbel als een zachtmoedige Vader, die nauw betrokken is bij elk detail van ons leven.

Voor de kinderen: Opwekking 436: Onze Vader in de Hemel

Gebedenboekje
Naast de tafels van het geluid ligt het gebedenboekje. In het boekje kan iedereen incognito  gebedsonderwerpen opschrijven voor de dienst. De leiding van dienst neemt het mee om daar in de dienst voor te bidden. We proberen het te introduceren in de gemeente.

Een jaar dienen in Israël
Near East Ministry zoekt zes jongeren tussen de 18-30 jaar die een jaar lang willen dienen in Israël. De jongeren zijn deze periode vrijwilliger bij Aleh, een organisatie die zorg biedt aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Meer informatie is te vinden op www.nemnieuws.nl/tussenjaar-in-israel  Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via: secretariaat@nemnieuws.nl