Nieuwsbrief week 19

Mededelingenblad CGZ

Vaste grond

5 mei 2019

Christengemeente

Zeewolde

1 Korinthe 13:2. Al ware het, dat ik profetische gaven had  en alle geheimenissen en alles, wat te weten is wist en al het geloof had, zodat ik bergen kon verzetten, maar had de liefde niet ik ware niets.

 

Leiding van dienst
Theo

Spreker 5 mei
Goksal Gullu
Gemeenschapsdienst,
neemt u ook iets lekkers
of hartigs mee?

Spreker 12 mei
Arie van Heiningen

Bijlage:
Project collecte voor- en
informatie over het Tamar Center

Overdenking Albert
Link video doventolk

Gebedenboekje

Een jaar dienen in Israël via de NEM

 

 

 

 

Zondag is het gemeenschapsdienst
Met de viering van de Maaltijd des Heren, projectcollecte voor het Tamar Centrum, lunch en fellowship na afloop.

Zondag kinderdiensten
De onderbouw gaat naar hun eigen kinderdienst.
De bovenbouw blijft in de dienst.

Bidstond
Dinsdag avond 7 mei bij Kees en Jolanda.

Bijbelstudie
Donderdag 9 mei: Bijbelstudie met Dirk Jan Jansen in het Kruispunt, Gedempte Gracht 1: Geestelijke strijd in het boek Jozua. Thema 4: Ai.

Gemeentevergadering
Zondagavond 26 mei: Gemeentevergadering in de Kogge, inloop met koffie vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Vacatures
Uitbreiding van de raad: Hier zijn Cor en Theo mee bezig.

Deze zondag is de projectcollecte voor het Tamar Center. Laten we broeder Yojo rijkelijk zegenen.
Yojo schrijft aan Esmeralda dat er nu veel behoefte is aan fondsen voor studiemateriaal, zoals pennen en schriften, voor de kinderen in Isaan. Tot nu toe hebben ze kunnen bijdragen dat er voor de kinderen schooltenues gekocht konden worden. Het gaat om kinderen in Isaan, een streek waar veel vrouwen van het Tamar Center vandaan komen.

Tamar Center biedt barmeisjes en prostituees in Pattaya, Thailand hoop, genezing en een nieuw leven
In 1999 werd Tamar Center opgericht met het verlangen hoop te bieden aan vrouwen die het werk en het leven in de prostitutie achter zich willen laten. Dit doet het Tamar Center door met liefde, counseling en Bijbelse principes genezing te brengen en door onderwijs en werk aan te bieden aan de vele barvrouwen en ladyboys die werkzaam zijn in de prostitutie. Er werken ongeveer 30.000 vrouwen in de prostitutie in Pattaya. Veel vrouwen werken gedwongen in de prostitutie. Als de prostituees afscheid willen nemen van dit leven is er een proces nodig van vergeving en genezing. Dit alles op basis van Bijbelse principes. Het Tamar Center runt in Pattaya een huis met een kapsalon, een studieruimte en een gebedsruimte. In het House of Peace kunnen vrouwen uit de bars tot rust komen en een gesprekken aangaan met de medewerkers. In een ander huis is er een restaurant, een bakkerij, een ruimte waar handgemaakte producten worden gemaakt, een counselingruimte en kantoren. In aanvulling op deze centra huurt het Tamar Center ongeveer tien huizen in een kleine en rustige straat, waar de vrouwen wonen en waar ook een kinderdagopvang is gevestigd. Daarnaast maken medewerkers van Tamar Center regelmatig reizen naar Isaan, in het noordoosten van Thailand, waar veel vrouwen die bij Tamar Center wonen en werken vandaan komen. Het Tamar Center is onderdeel van Jeugd met een Opdracht Thailand. Vanuit Nederland wordt het Tamar Center ondersteund door Stichting Tamar Center Thailand. https://www.tamarcenter.org

Overdenking Albert
1. De benaming ‘Christus Jezus’ beschrijft de Verhevene die Zichzelf ontledigde, en getuigde van Zijn vroegere bestaan.
2. De benaming ‘Jezus Christus’ beschrijft de verafschuwde en de verworpene die later verheerlijkt werd en getuigd van Zijn opstanding.
3. ‘Christus Jezus’ wijst naar zijn Genade.
4. ‘Jezus Christus’ wijst naar Zijn Heerlijkheid.

Voor de jeugd gespreks onderwerp en overdenking:
-Begrijpen jullie alle woorden die gebruikt worden?
-Vragen jullie wat een woord betekend aan je vader of moeder of een broeder of zuster uit de gemeente?
-Uit eigen ervaring weet ik dat mijn dochter dit altijd doet en deed?
-Ik weet niet alles maar de bijbel is een uitstekend naslagwerk om daarin de antwoorden op te zoeken en zo leert hij of zij Hem ook beter
kennen!
-Wie hoor je graag spreken en waarom?
-Is een kort eenvoudig grappige anekdote een goede manier om jouw aandacht in en voor de dienst te krijgen?

Ingezonden het doventolk lied dat afgelopen zondag niet wilde afspelen.
https://www.youtube.com/watch?v=H5H6tv4IUss

Gebedenboekje
In de raadsvergadering kwam het idee van een gebedenboekje weer naar voren. Dit is geopperd in de laatste gemeentevergadering. In het boekje kan iedereen incognito  gebedsonderwerpen opschrijven voor de dienst. De leiding van dienst neemt het mee om daar in de dienst voor te bidden.

Een jaar dienen in Israël
Near East Ministry zoekt zes jongeren tussen de 18-30 jaar die een jaar lang willen dienen in Israël. De jongeren zijn deze periode vrijwilliger bij Aleh, een organisatie die zorg biedt aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Meer informatie is te vinden op www.nemnieuws.nl/tussenjaar-in-israel  Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via: secretariaat@nemnieuws.nl