Nieuwsbrief week 16

Mededelingenblad CGZ

Water des levens

14 april 2019

Christengemeente

Zeewolde

Openbaring 22 : 17
Wie dorst heeft kome en wie wil, neme het water des levens om niet.

Leiding van dienst
Theo

Spreker
14 april
Johan Schep

21 april – 1e Paasdag
Cor Wajer

Bijlagen
Overdenking Albert
Het water des levens

 

 

 

Zondag kinderdiensten
De onderbouw gaat naar hun eigen kinderdienst.
De bovenbouw blijft in de dienst.

Bidstonden
Maandag 15 april is er bidstond bij Anke om 09.00 uur.
Dinsdag avond 16 april bij Elly om 19.30 uur.

Goede Vrijdag
Vrijdag 19 april. Dienst met voorlezen van het lijdensverhaal en de viering van het avondmaal. Aanvang 19.30 uur.

Bijbelstudie
Donderdag 25 april: Bijbelstudie met Dirk Jan Jansen in het Kruispunt, Gedempte Gracht 1. Thema: Jericho.

Vacatures
Uitbreiding van de raad: Hier zijn Cor en Theo mee bezig.

 

Het Levende Water
Joh 4:1-14

Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwige leven. Zo zien we dat water van levens belang is niet alleen voor het lichaam maar ook voor de ziel, dat wil zeggen als we het woord van God lezen en het onze dorst lest. Nu volgen er enkele foto’s van de kinderen die gelopen hebben om het lichaam van mensen in Afrika te voorzien van water want er zijn nog steeds mensen die niet zomaar de kraan kunnen open draaien of een toilet kunnen doortrekken enz.