Nieuwsbrief week 15

Mededelingenblad CGZ

Pasen

7 april 2019

Christengemeente

Zeewolde

Pasen:
P  Plaats in de hemel
A  Alle zonden vergeven
S  Satan overwonnen
E  Eeuwig leven
N  Nooit meer alleen

Leiding van dienst
Cor

Spreker
7 april
Arjan Baan

14 april
Johan Schep

Bijlagen
Overdenking Albert
Kinderen en Pasen

Boodschap Johan Schep

 

 

Zondag is het gemeenschapsdienst
Met de viering van de Maaltijd des Heren en fellowship na afloop.

Zondag kinderdiensten
De onderbouw gaat naar hun eigen kinderdienst.
De bovenbouw gaat naar hun eigen kinderdienst.

Bidstonden
Dinsdag avond 9 april bij Kees en Jolanda.

Vacatures
Uitbreiding van de raad: Hier zijn Cor en Theo mee bezig.

Projectcollecte
De projectcollecte voor Turkana, Kenia heeft het geweldige bedrag van  € 1960,- opgebracht en Johan Schep zal er voor zorgen dat het bij de mensen terecht komt die het hard nodig hebben.

Dopen
We hopen dit jaar weer een doopdienst te houden. Wie daarover een gesprek wil en informatie: Meld het bij Theo of Cor.

Bijlagen:
Jesaja 53: Als een lam werd Hij naar de slachtbank geleid, ja, als een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Daar op het kruis van Golgotha heeft Hij die zonder zonde was onze zonden op zich genomen en heeft Hij onze striemen gekregen en de toorn van God was op Hem. Pilatus moest zelfs van Hem getuigen ik vind geen schuld in Hem. Daar op het kruis van Golgotha heeft Hij die zonder zonde was onze zonden op zich genomen en heeft Hij onze striemen gekregen en de toorn van God was op Hem.

Pilatus moest zelfs van Hem getuigen ik vind geen schuld in Hem.

Van deze verklaring kunnen we enige belangrijke feiten leren.
Golgatha was geen incident, maar een van tevoren vastgesteld plan dat door God was aangenomen in het verleden om de zondige mens te bevrijden. Golgotha laat het liefdevolle hart zien van God ten opzichte van Zijn zondige schepselen.

Wat is Pasen voor jou?
Vraag het aan de kinderen en als ze er niet over kunnen praten, laat hen dan erover tekenen?
Graag zie ik de tekeningen tegemoet.

Boodschap van Johan Schep
Een vriendelijke groet aan allen en een gezegend weekeinde. We hebben nu al meer dan 2500 mensen voorzien van voedsel. Nu gaan er ook vrachtwagens, vol met water naar twee dorpen. Wat zijn we toch bevoorrechte mensen als we hier over nadenken. Wij zijn jullie zo dankbaar, want zonder jullie hulp hadden wij niet meer kunnen doen, dan dat wij deden. Onze oprechte dank hiervoor namens ons en de hongerigen ver weg Johan & Linda Schep.