Nieuwsbrief week 14

Mededelingenblad CGZ

Een parel in Gods hand

31 maart 2019

Christengemeente

Zeewolde

Matthëus 13:45-46. Weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Leiding van dienst
Gerrit

Spreker
31 maart
Cees Vork

7 april
Arjan Baan

 

Bijlagen
Overdenking Albert
Kinderlied

 

 

Zondag kinderdiensten
De onderbouw gaat naar hun eigen dienst.
De bovenbouw gaat naar hun eigen dienst.

Bidstonden
Maandag 1 april is er bidstond bij Anke om 09.00 uur.
Dinsdag 2 april bij Rennie om 19.30 uur.

Cappuccinoclub
Dinsdagmorgen 2 april hoopt de cappuccinoclub weer bij elkaar te komen, deze keer bij Jolanda om 10 uur.
Psalm 118 uit het boekje van ds. Poot zal het onderwerp zijn. Alle dames van harte uitgenodigd!

Bijbelstudies
A.s. donderdag 4 april: Bijbelstudie met Dirk Jan Jansen in het Kruispunt, Gedempte Gracht 1. Thema: Gilgal.

Vacatures
Versterking van het koffieteam. Info Nel Vellekoop.
Uitbreiding van de raad: Hier zijn Cor en Theo mee bezig.

Dopen
We hopen dit jaar weer een doopdienst te houden. Wie daarover een gesprek wil en informatie: Meld het bij Theo of Cor.

Projectcollecte
Vandaag houden we een projectcollecte voor de ramp in Turkana, waar veel mensen sterven van de honger. We gaan ze financieel helpen via Johan Schep.

Grote nood in Turkana – Kenia
Geliefde broeders en zusters in de Heere Jezus.
Vanmorgen ontvingen wij een nood roep uit Kakuma in het noorden van Kenia. Het is al een lange tijd droog en zij wachten met smart op de regen. Na gelijk een gift gestuurd te hebben aan John onze broeder en vriend, die ons helpt met de projecten (weeskinderen en de gevangenen) is hij gelijk hiermee aan de slag gegaan en kon hiermee vele gezinnen voeden met mais meel en bonen. De bijgevoegde foto’s getuigen daarvan. Gedenk de armen. Uw gebed en financiële hulp wordt zeer op prijs gesteld en kostbare levens worden hierdoor gered.  Dit is ons Banknummer NL 27 RABO 0336018142.

Bijlagen:

Parels
Parels vormen zich in oesterachtige zeemossels, enkele soorten zoetwatermossels en soms ook in slakken. Ze ontstaan als reactie op binnengedrongen vreemde delen tussen de schelp en de mantel of zelfs in het inwendige van de mantel. De buitenhuid van de mantel, het mantelepitheel, die gewoonlijk parelmoer vormt aan de binnenzijde van de schelp, omsluit echter ook binnengedrongen vreemde voorwerpen. En uit deze kapsels ontstaat de parel. Als de parel op de binnenkant van de schelp groeit, dan moet ze uit de wand worden gezaagd.

Jesaja 49:16, Zie Ik heb u in Mijn handpalmen gegrift.
Dus weet dat je van waarde bent, bij Hem die Was en Is en zal komen.
Hij geeft in Zijn woord meerdere plaatsen aan waar iemand van waarde is!
Wij zijn koningen en priesters met Hem, wanneer Hij komt om de aarde te regeren.
In Openbaringen te lezen 21:21 over de twaalf poorten waren twaalf paarlen.

En natuurlijk in Mattheus 13. Zie boven.

Kinderlied
https://www.youtube.com/watch?v=xPmgOrUuBzY