Nieuwsbrief week 13

Mededelingenblad CGZ

Dopen in de Jordaan

24 maart 2019

Christengemeente

Zeewolde

Over een maand is er gelegenheid om je te laten dopen dat is niet zomaar kopje onder.
De Bijbel leert dit in Hand. 2:38: Wat moeten wij doen, mannen broeders? Bekeert u en een ieder late zich dopen op de naam van Jezus Christus.

Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij Gal 2:20.

 

Leiding van dienst
Theo

Spreker
24 maart
Hans Delhaas

31 maart
Cees Vork

Bijlagen
Overdenking Albert
Kinderlied

Brief van Johan Schep

 

 

Zondag kinderdiensten
De onderbouw blijft in de dienst.
De bovenbouw heeft eigen kinderdienst.

Bidstonden
Dinsdag avond bij Elly.

Bijbelstudies
Donderdag 4 april: Bijbelstudie met Dirk Jan Jansen in het Kruispunt, gedempte Gracht 1. Thema: Gilgal.

VacaturesVersterking van het koffieteam. Info Nel Vellekoop.
Uitbreiding van de raad met 2 oudsten en 1 diaken: Hier zijn Cor en Theo mee bezig.

We hopen dit jaar weer een doopdienst te houden. Wie daarover een gesprek wil en informatie: Meld het bij Theo of Cor.

Bijlagen:
Dopen betekend: niet langer zelf proberen je hoofd boven water te houden maar alles overgeven aan Hem, want Hij is gekomen om voor jou en mij te lijden en te sterven aan het kruis van Golgotha. Als je dan die stap van de doop in het geloof doet dan ben je met Christus gestorven en sta je op in nieuwheid des levens.

  • J Je bent een tempel van de Heilige Geest.
  • E En het woord van God, Hebr. 4:12.
  • Z Zo zijn er geloof hoop en liefde 1 Kor. 13 geloof spreken en handelen, belofte die leeft.
  • U Uitermate belangrijk; Bid en u zal gegeven worden Joh. 14 – 16.
  • S Spreuk, leven, want dood en leven zijn in de macht van de tong. Spr. 18:21.

Kinderlied:
Jezus houd van mij dat weet ik dat staat in de bijbel.

B ij b e l,  b ij b e l, b ij b e l, dat staat in de bijbel

Brief van Johan Schep.
Iedereen die wil kan iets doneren. Het banknummer staat in de brief. In de raad gaan we kijken of er een keer een projectcollecte gehouden kan worden.

Grote nood in Turkana – Kenia
Geliefde broeders en zusters in de Heere Jezus.
Vanmorgen ontvingen wij een nood roep uit Kakuma in het noorden van Kenia. Het is al een lange tijd droog en zij wachten met smart op de regen. Na gelijk een gift gestuurd te hebben aan John onze broeder en vriend, die ons helpt met de projecten (weeskinderen en de gevangenen) is hij gelijk hiermee aan de slag gegaan en kon hiermee vele gezinnen voeden met mais meel en bonen. De bijgevoegde foto’s getuigen daarvan. Gedenk de armen. Uw gebed en financiële hulp wordt zeer op prijs gesteld en kostbare levens worden hierdoor gered.  Dit is ons Banknummer NL 27 RABO 0336018142