Nieuwsbrief week 9

Mededelingenblad CGZ

Een vosje in het bos

24 februari 2019

Christengemeente

Zeewolde

Matt. 8:20
De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.

Leiding van dienst
Cor

Spreker
24 februari
Jaco van ‘t Sant

3 maart
Gerard Langhenkel

 

Bijlagprojectkoor Victory
in Harderwijk. Info:
Esmeralda

Bijlage:
Overdenking van Albert
Kinderrubriek

 

 

Zondag kinderdiensten
De onderbouw gaat naar hun eigen kinderdienst.
De bovenbouw gaat naar hun eigen kinderdienst.

Bidstonden
Dinsdag avond bij Arthur en Coby, Pegasus 29

Nieuwe Bijbelstudie bij Aad en Nel
Vrijdag a.s. om 19.30 uur inloop met koffie en fellowship, aanvang 20.00 uur Bijbelstudie 2 Kor. 1.

Vacatures
1-Versterking van het koffieteam. Info Nel Vellekoop.
2-Uitbreiding van de raad, 2 oudsten en 1 diaken: namen mogen aangereikt worden bij Theo en Cor.

 

 

Bijlagen

 

Overdenking: Er was nooit enig moment van afwijking van de weg die de wil van Zijn Vader aangaf.
Pilatus zei: ik vind geen schuld in deze mens.
De stervende moordenaar zei: Deze man heeft niets verkeerds gedaan.
De hoofdman over honderd die bij het kruis stond zei: Werkelijk dit was een rechtvaardig mens.
(Lucas 23:47)
En Mattheus en Marcus voegen nog toe dat de hoofdman over honderd ook zei:
waarlijk dit was de zoon van God.

Kinderrubriek:

(lied)

A,B,C,D,E,F,G, Halleluja, H,I,J,K,L,M,N,  O, Heer Jezus