Nieuwsbrief week 10

Mededelingenblad CGZ

Een buizerd

3 maart 2019

Christengemeente

Zeewolde

Matt. 6:26
Ziet naar de vogels des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, toch voedt uw hemelse Vader die, gaat gij ze niet verre te boven?

Leiding van dienst
Theo

Spreker
3 maart
Gerard Langhenkel

10 maart
Oscar Lohuis

Bijlage 1
Bijbelstudies Dirk Jan

Bijlage 2
projectkoor Victory
in Harderwijk. Info:
Esmeralda

Bijlage 3
Overdenking van Albert
Kinderrubriek

 

 

Zondag gemeenschapsdienst
Met de viering van het Avondmaal en samen eten na afloop.
Thema van Gerard is: Hoe tonen wij dat we God liefhebben?

Kinderdiensten
De bovenbouw blijft in de dienst.
De onderbouw gaat naar hun eigen kinderdienst.

Bidstonden
Maandag 4 maart is er bidstond bij Ellen om 09.00 uur.
Dinsdagavond bij Maarten en Rennie om 19.30 uur.

Vacatures
1-Versterking van het koffieteam. Info Nel Vellekoop.
2-Uitbreiding van de raad, 2 oudsten en 1 diaken: namen mogen aangereikt worden bij Theo en Cor.

Project collecte bestemd voor: Dress a Princess. HOUDT U ER REKENING MEE?
Dress a Princess is en organisatie die d.m.v vrijwilligsters jurkjes maakt voor kansarme meisjes in derde wereldlanden om ze een prinses te laten zijn.

Dopen
We hopen dit jaar weer een doopdienst te houden. Wie daarover een gesprek wil en informatie: Meld het bij Theo of Cor.

 

Bijlagen

Volgende week de 1e bijbelstudie van Dirk Jan.
Thema: Geestelijke strijd in Jozua

Dit is het schema:
1. donderdag 07 maart  Voorbereiding op de strijd
2. donderdag 21 maart  Door de Jordaan
3. donderdag 04 april   Gilgal
4. donderdag 25 april   Jericho
5. donderdag 09 mei    Ai
6. donderdag 23 mei    Gibeon
7. donderdag 13 juni    Koningen en erfdeel

 

 

Overdenking van Albert
Paulus de man van het intellect schreef:
Hij kende geen zonde. ( 2 Cor 5:21)
Petrus, de man van de actie schreef:
Hij deed geen zonde. (1 Petr. 2:22)
Johannes, de man die aan de borst van Jezus lag, schreef:
In Hem is geen zonde. (1 Joh 3:5).

 

Kinder rubriek

Hoeveel dagen werkte God aan de hemel en de aarde?

Welke persoon wilde niet naar Ninevé?

Wie bouwde een hele grote boot? En waarom?