Nieuwsbrief week 8

Mededelingenblad CGZ

Een ayal / hert houdt van rust en stilte

17 februari 2019

Christengemeente

Zeewolde

Kolossenzen 3:1-2
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Leiding van dienst
Gerrit

Spreker
17 februari
Cor Verkade

24 februari
Jaco van ‘t Sant

 

Bijlage:
projectkoor Victory
in Harderwijk. Info:
Esmeralda

 

 

 

Zondag kinderdiensten
De onderbouw blijft in de dienst.
De bovenbouw gaat naar hun eigen kinderdienst.

Bidstond
Maandag 18 februari bidstond bij Anke om 9.00 uur.
Dinsdagavond bidstond is bij Elly om 19.30 uur.

Nieuwe Bijbelstudie bij Aad en Nel
Vrijdag a.s. om 19.30 uur inloop met koffie en fellowship, aanvang 20.00 uur Bijbelstudie 2 Kor. 1.

Vacatures
1-Versterking van het koffieteam. Info Nel Vellekoop.
2-Uitbreiding van de raad, 2 oudsten en 1 diaken: namen mogen aangereikt worden bij Theo en Cor.