Nieuwsbrief week 7

Mededelingenblad CGZ

doopplaats bij Jericho

10 februari 2019

Christengemeente

Zeewolde

Lucas 3:16
Antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Leiding van dienst
Theo

Spreker
10 februari
Jacques Brunt

17 februari
Cor Verkade

 

 

Bijlage:
Avond met ds. Kees
van Velzen in de Open
Haven

 

 

A.s. zondag
zondag spreekt Jacques Brunt in onze gemeente en zijn thema is:
Geestelijke lessen uit het leven van Johannes de Doper, Lucas 1:5-17 en 76-80.

Kinderdiensten
De onder gaat naar hun eigen kinderdienst.
De bovenbouw blijft in de dienst.

Bidstond
Dinsdagavond bij Kees en Jolanda om 19.30 uur.

Vacatures
1-Versterking van het koffieteam. Info Nel Vellekoop.
2-Nieuwsbrief en zetten op website. Info Theo Koppes.
3-Uitbreiding van de raad, 2 oudsten en 1 diaken: namen mogen aangereikt worden bij Theo en Cor.

Studieavond met ds. Kees van Velzen in Zeewolde over “De eindtijd”
Op woensdag 13 februari is er in Zeewolde een studieavond met ds. Kees van Velzen, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De eindtijd. De bijeenkomst vindt zaal de Open Haven, zaal Kogge, kerkplein 8 in Zeewolde. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

De eindtijd
Ds. Kees van Velzen spreekt graag over de rol van Israël in de eindtijd en de tegenkrachten die hierbij opgeroepen worden. Wij leven in fascinerende tijden en de berichten volgen elkaar razendsnel op. De wereld is in beroering en wij leven in deze unieke generatie die de vervulling van Gods beloften ziet zoals dit misschien door geen enkele generatie in de menselijk geschiedenis is meegemaakt. Wat moeten wij hiermee als Nieuwtestamentische christenen? Als nooit tevoren worden christenen geroepen om hoopvolle mensen te zijn in deze laatste fase van de wereldgeschiedenis. En daarvoor moeten onze Bijbels opengaan om te zien hoe de Almachtige God ons wil inschakelen bij de volvoering van Zijn heilsplan!’