Nieuwsbrief week 6

Mededelingenblad CGZ

3 februari 2019

Christengemeente

Zeewolde

Marcus 12:30
Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht.

Leiding van dienst
Cor

Spreker
3 februari
Hein Postma

10 februari
Jacques Brunt

 

Bijlage:
Avond met ds. Kees
van Velzen in de Open
Haven

 

 

Gemeenschapsdienst met,
Viering van de maaltijd des Heren.
Projectcollecte voor het pastoraal centrum De Herberg. Sari zal zondag
het collectedoel toelichten. Houdt u er rekening mee?
Gezellig eten met elkaar na afloop. Neemt u iets mee?

Zondag kinderdiensten
De onder- en bovenbouw gaan naar hun eigen kinderdienst.

Bidstonden
Maandagmorgen 4 februari bij Anke, 09.00 uur.
Dinsdagavond bij Maarten en Rennie, 19.30 uur.

Cappuccinoclub
Dinsdagmorgen cappuccinoclub bij Janny.
We bespreken Psalm 110 uit het boekje van ds. Poot. Alle dames zijn welkom om 10.00 uur.

Vacatures
Dringend gezocht: Leden om het koffieteam te versterken!
Meer informatie bij Nel Vellekoop.
En voor het maken van de nieuwsbrief en plaatsen op de website.
Info bij Theo Koppes.

Studieavond met ds. Kees van Velzen in Zeewolde over “De eindtijd”
Op woensdag 13 februari is er in Zeewolde een studieavond met ds. Kees van Velzen, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De eindtijd. De bijeenkomst vindt zaal de Open Haven, zaal Kogge, kerkplein 8 in Zeewolde. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

De eindtijd
Ds. Kees van Velzen spreekt graag over de rol van Israël in de eindtijd en de tegenkrachten die hierbij opgeroepen worden. Wij leven in fascinerende tijden en de berichten volgen elkaar razendsnel op. De wereld is in beroering en wij leven in deze unieke generatie die de vervulling van Gods beloften ziet zoals dit misschien door geen enkele generatie in de menselijk geschiedenis is meegemaakt. Wat moeten wij hiermee als Nieuwtestamentische christenen? Als nooit tevoren worden christenen geroepen om hoopvolle mensen te zijn in deze laatste fase van de wereldgeschiedenis. En daarvoor moeten onze Bijbels opengaan om te zien hoe de Almachtige God ons wil inschakelen bij de volvoering van Zijn heilsplan!’