Nieuwsbrief week 5

Mededelingenblad CGZ

Gods weg is volmaakt Ps. 18:30

27 januari 2019

Christengemeente

Zeewolde

Psalm 18:31
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

Leiding van dienst
Gerrit

Spreker
27 januari
Arjan Baan

3 februari
Hein Postma

 

 

 

 

Zaterdag slotavond Gebedsweek
Zaterdagavond in de Kogge, onze avond om 19.00 uur.
Daarna gezellig samenzijn in de koffieruimte.

Zondag kinderdiensten
De onder- en bovenbouw gaan naar hun eigen kinderdienst.

Bidstonden
Dinsdagavond bij Arthur en Coby om 19.30 uur.

Nieuwe penningmeester
Arthur Verhagen heeft het penningmeesterschap overgenomen van Erik van de Beld die jarenlang penningmeester van onze gemeente was.

Vacatures
Dringend gezocht: Leden om het koffieteam te versterken! Meer informatie bij Nel Vellekoop: vellekoopnel@gmail.com of 06-16283825.
En voor het maken van de nieuwsbrief en plaatsen op de website. Info bij Theo Koppes.