Nieuwsbrief week 4

Mededelingenblad CGZ

20 januari 2019

Christengemeente

Zeewolde

Lucas 18:1
En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.

Leiding van dienst
Theo

Spreker
20 januari
Arie van Heiningen

27 januari
Arjan Baan

 

 

 

 

Kinderdiensten
De onder- en bovenbouw gaan naar hun eigen kinderdienst.

Bidstonden
Maandagochtend bij Anke: aanvang 09.00 uur.
Dinsdagavond is er geen bidstond vanwege de gebedsweek.

Gebedsweek
Maandagavond in de school, Kluunpad 15 bij de EGZ om 19.00 uur.
Dinsdagavond in de Schuilhof bij de GKV om 19.00 uur.
Woensdagavond in de Open Haven bij de PGZ om 19.00 uur.
Donderdagavond in het Kruispunt bij de NGK om 19.00 uur.
Vrijdagavond in de Open Haven bij de RKK om 19.30 uur.
Zaterdagavond in de Open Haven bij ons om 19.00 uur in de Kogge.

Versterking koffieteam
Dringend gezocht: Leden om het koffieteam te versterken! Meer informatie bij Nel Vellekoop: vellekoopnel@gmail.com of 06-16283825

Nieuwe penningmeester
Arthur Verhagen heeft het penningmeesterschap overgenomen van Erik van de Beld die jarenlang penningmeester van onze gemeente was.