Nieuwsbrief week 3

Mededelingenblad CGZ

13 januari 2019

Christengemeente

Zeewolde

Johannes 15:9
Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.

Leiding van dienst
Cor Wajer

Spreker
13 januari
Ben Hobrink

20 januari
Arie van Heiningen

 

 

 

Kinderdienst
Er zijn geen kinderdiensten voor onderbouw en bovenbouw.

Bidstond
Dinsdagavond: om 19.30 uur bij Elly, Twickel 7.

Huiswerk voor zondag
Ben Hobrink spreekt zondag uit Lev. 13 en 14 en deze hoofdstukken bevatten merkwaardige teksten met een diepe betekenis. Als voorbereiding voor zondag het doorlezen van beide hoofdstukken als huiswerk.

Versterking koffieteam
Dringend gezocht: Leden om het koffieteam te versterken! Meer informatie bij Nel Vellekoop: vellekoopnel@gmail.com of 06-16283825

Kokers gezocht voor de Alfacursus
Alpha Zeewolde is op zoek naar een heleboel kokers. Samen eten is een wezenlijk onderdeel van Alpha. Info: albertienclerx@gmail.com.